Innovatie

Om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun keuzes voor de toekomst, is het belangrijk dat onze manier van onderwijs met de tijd mee gaat. Quadraam biedt dan ook ruimte voor innovatie.

Onderwijsvernieuwing binnen Quadraam

Bij Quadraam zijn we volop bezig met onderwijsvernieuwing, in de breedste zin van het woord. Soms starten deze initiatieven op één Quadraam-school, we bekijken dan of uitrol naar de andere scholen waardevol is. In andere gevallen werken Quadraam-scholen meteen vanaf het begin samen.

Een aantal innovatieve projecten lichten we toe:

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is het Candea College bij de eerste twee leerjaren gestart met een nieuwe onderwijsaanpak. Van alle standaardlessen is zo’n 20-25% van de uren afgehaald. Leerlingen vullen de vrijgekomen onderwijstijd in met de vakken die hun extra aandacht (nodig) hebben.  

Waarom maatwerk?

Maatwerkcoördinator Linda Elizen: “Met deze vorm van maatwerk willen we de leerlingen leren hoe ze keuzes moeten maken. Ze zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De vrijgekomen uren moeten een goede keuze zijn en daarom is de rol van de mentor heel belangrijk. Ook het contact dat ontstaat tussen de leerlingen van verschillende niveaus is mooi om te zien. Ze zijn allemaal Candea-leerlingen”.

Uitbouw naar andere leerjaren

Nu zijn het alleen de eerste en tweede klassen die deelnemen aan het maatwerkprogramma. De hogere leerjaren volgen de komende schooljaren. Linda Elizen: “Ik ben heel benieuwd welke keuzes de leerlingen die nu met het maatwerk zijn gestart in de bovenbouw zullen maken. We zien wel dat havo-leerlingen meer behoefte hebben aan maatwerkondersteuning dan vwo-leerlingen. Voor vwo-leerlingen hebben we dan ook een groter verrijkingsaanbod”.

Minimale investering, groot verschil

Voor de maatwerkondersteuning en –verrijking wordt gebruik gemaakt van bestaande klaslokalen en materiaal. Extra investering is minimaal en is gebruikt voor de aanschaf van reanimatiepoppen en bijvoorbeeld yoga-matten. Voor de verrijkingslessen worden eigen docenten ingezet. Er is een rondvraag gedaan naar talenten en expertises. Zo is er een docent die normaal alleen Frans geeft maar ook een dansopleiding heeft gedaan. Zij geeft nu dans bij de verrijkingslessen.

Docent wiskunde Candea: “Een leerling die heeft gekozen voor maatwerkondersteuning bij wiskunde is nu ook tijdens mijn reguliere wiskundelessen geconcentreerder”.

Ervaringen na de eerste paar maanden

De ervaringen van zowel de docenten als leerlingen zijn erg positief. De leerlingen vinden het leuk om les te krijgen met leerlingen van andere opleidingen. Op de basisschool is dit natuurlijk niet anders. 

Hanneke Lenferink: “Voorheen hadden de leerlingen weinig tot geen zeggenschap over het rooster. Door de leerling nu zelf een deel van het rooster te laten kiezen, krijgen ze eigenaarschap en voelen ze zich meer gemotiveerd om met schoolzaken bezig te zijn”.

De foto toont maatwerkcoördinatoren Hanneke en Lenferink en Linda Elizen met twee leerlingen (vvbvanbree fotografie)
 

MAATWERK IN EEN NOTENDOP:

  • Leerlingen leren keuzes te maken 
  • Leerlingen van verschillende niveaus volgens samen verrijkingslessen
  • Eigenaarschap bij leerlingen zorgt voor meer motivatie
  • Nieuwe werkwijze voorziet in individuele behoeftes

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK