“Meer aandacht voor eigenheid en anders zijn”

Ze omschrijft zichzelf als analytisch, besluitvaardig en warm voor de mensen om haar heen. Krisje Hurkens is manager Zorg & Bedrijfsvoering bij Ziekenhuis Gelderse Vallei én sinds kort lid van de Raad van Toezicht bij Quadraam. Wat zijn haar drijfveren? En wat neemt ze mee vanuit de zorg?

Welkom in de lerende organisatie die Quadraam heet! Hoe zag jouw ‘leerpad’ er tot nu toe uit?
“Na het gymnasium ben ik technische bedrijfskunde gaan studeren. Vooral omdat ik fabrieken toen heel leuk vond. Na mijn studie ging ik aan de slag bij een consultancybureau, waar ik werkte voor verschillende ministeries, gemeenten en de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar merkte ik dat ik vooral aangetrokken werd tot de cijfermatige, financiële kant; ik heb toen de opleiding gevolgd tot registercontroller. Maar puur en alleen controller ben ik niet; ik vind het vooral interessant om achter de cijfers te kijken.”

Waar word je blij van in je werk?
“Ik houd ervan om aan de hand van cijfers tot de kern van een organisatie door te dringen en te zien hoe alles reilt en zeilt: je kunt daar echt veel uithalen. Via mijn werk als consultant kwam ik uiteindelijk in aanraking met ziekenhuizen en dat vind ik toch echt wel een toffe wereld. Na staffuncties bij diverse ziekenhuizen, heb ik bij mijn vorige werkgever, het Radboudumc in Nijmegen, de stap gezet naar de lijnorganisatie. Niet meer alleen adviseren, maar ook daadwerkelijk doen en daarvoor aan de lat staan. Dat doe ik nu ook bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en die verantwoordelijkheid bevalt me heel goed.”

Wat doe je precies bij Ziekenhuis Gelderse Vallei?
“Binnen ons ziekenhuis hebben we de bedrijfsvoering opgedeeld in verschillende thema’s. Ik ben, samen met twee medisch specialisten, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van twee van die thema’s. Samen met een nefroloog (nierspecialist) stuur ik de afdelingen radiologie, nucleaire geneeskunde & medische psychologie aan. En samen met een neuroloog doe ik dat voor de apotheken, laboratoria en infectiepreventie.”

Wat trok je aan in de Raad van Toezicht van Quadraam?
“Ik woon in Elst, in het verzorgingsgebied van Quadraam, en heb twee kinderen: een jongen van 10 en een meisje van 8. De stap naar het voortgezet onderwijs komt dus steeds dichterbij. Daardoor ben ik ook steeds meer benieuwd naar hoe middelbare scholen georganiseerd zijn. Ook hoe je als school omgaat met maatschappelijke dilemma’s zoals kansengelijkheid, vind ik superinteressant. Verder vind ik het belangrijk om mijn expertise in te zetten voor de samenleving. Zo zit ik, vanuit de tijd dat de kinderen nog jonger waren, ook in de Raad van Toezicht van een kinderopvangorganisatie.”

Hoe krijgt jouw expertise vorm in de Raad van Toezicht?
“Met mijn toetreding tot de Raad van Toezicht ben ik ook voorzitter geworden van de auditcommissie. Samen met Fatimazhra Belhirch kijk ik of alles financieel klopt. Ook denken we mee over de strategische planning en over risicomanagement: welke belangrijke zaken spelen er in de bedrijfsvoering en welke afwegingen maak je daarin?”

Welke parallellen zie je tussen zorg en onderwijs?
“Er spelen veelal dezelfde onderwerpen en uitdagingen, waarvan het personeelstekort een heel belangrijke is. Hoe houd je medewerkers gemotiveerd? Hoe help je collega’s bij het uitvoeren van hun taak terwijl de maatschappelijke druk steeds groter wordt? Digitalisering is ook een actueel thema in beide sectoren, evenals huisvesting in combinatie met duurzaamheid. En vergeet ook samenwerken niet. Zo gaan onze laboratoria samen met die van het Rijnstate in Arnhem en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Dat soort processen zie je ook terug bij Quadraam: aan de ene kant werk je aan één organisatie met een gezamenlijke uitstraling en tegelijkertijd wil je de identiteit van de ziekenhuizen c.q. scholen behouden. Complexe, maar boeiende vraagstukken.”

Welk goed voorbeeld uit de zorg kan als inspiratie dienen voor het onderwijs?
“In de zorg zie je dat mensen uit de beroepsgroep - artsen, maar ook steeds meer verpleegkundigen - aan de bestuurstafel meepraten. En dus echt een stem hebben. Ik vind dat mooi. Ik denk dat we dit in het onderwijs nog wat meer kunnen stimuleren, buiten het feit dat schooldirecteuren met het bestuur praten en er schoolmedewerkers in de GMR zitten. Ik vind het belangrijk dat ook docenten en leerlingen echt hun zegje kunnen doen en een stem hebben bij het maken van strategische keuzes.”

Wat weet niet iedereen over jou?
“In m’n vrije tijd ontspan ik met vioolspelen. Ik maak deel uit van een symfonieorkest in Nijmegen; een avond in de week reserveer ik om lekker samen muziek te maken. Daarnaast treden we vier of vijf keer per jaar op. Muziek gaat me aan het hart: het heeft een enorm verbindende werking. Daarom ben ik een groot voorstander van meer leuke, creatieve muzieklessen op de middelbare school.”

Wat is voor jou persoonlijk het belangrijkste onderwijsthema?
“Met kinderen in de hogere klassen van het basisonderwijs, zie ik dat leerlingen al vroeg in een bepaalde mal van drie leerwegen geduwd worden. Althans, zo voel ik dat. Ik hoop dat er in het onderwijs (nog) meer aandacht komt voor eigenheid, anders zijn en creativiteit. Daarom vind ik de kernwaarde ‘ruimte voor talent’ van Quadraam ook zo mooi. Samen zoveel mogelijk kinderen tot hun recht laten komen vanuit hun eigen, bijzondere talent. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Daaraan draag ik vanuit de Raad van Toezicht heel graag mijn steentje bij.”

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK