De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder van Quadraam. De positie van de Raad van Toezicht kan vergeleken worden met die van een Raad van Commissarissen in het bedrijfsleven.

Hierbij geldt nadrukkelijk het principe van ‘besturen op afstand’. Daarom fungeert het College van Bestuur (CvB) in de praktijk als dagelijks bestuur van Quadraam. De RvT benoemt het CvB en sluit jaarlijks een bestuursovereenkomst af met het CvB.

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (026) 320 8800.

Samenstelling Raad van Toezicht per 1/1/2019:

De heer drs. H. van Wijk (voorzitter)
De heer mr. J. Langerhuizen
Mevrouw dr. S. van der Lyke
De heer prof.dr. P.R.J. Simons
Mevrouw K. Visser MBA
Mevrouw F. Belhirch LL.M

Het College van Bestuur (CvB) is het hoogste bestuursorgaan van Quadraam. Het CvB is eindverantwoordelijk voor alle prestaties van zowel de overkoepelende stichting als de aangesloten scholen. 

Het CvB beslist over het totale onderwijsaanbod van Quadraam (samenstelling en spreiding) en de mate waarin de stichting voorziet in gebleken of opkomende onderwijsbehoeften. Intern wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht; extern aan zowel het ministerie en de onderwijsinspectie als aan de maatschappelijke omgeving. Het CvB wordt ondersteund door een bestuursstaf.

Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en wordt momenteel gevormd door:

Erika Diender - van Dijk (voorzitter)


Patrick Eckringa (lid)

De GMR bespreekt onderwerpen die alle of een meerderheid van de scholen aangaat. De GMR heeft een rol in het:

  • initiëren van beleid; 
  • toetsen van voorgesteld beleid; 
  • monitoren van de operationele uitvoering; 
  • toetsen van de uitvoering van bestaand beleid. 

Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door Susanne Reesink, voorzitter en Ada Goldsmid, secretaris. De GMR is bereikbaar via het mailadres: gmr@quadraam.nl.

Samenstelling GMR Schooljaar 2019 – 2020

Susanne Reesink Candea College Medewerker
Rowan de Both Olympus College Leerling
Roland van Dijk Olympus College Medewerker
Ada Goldsmid Stedelijk Gymnasium Arnhem Medewerker
Jouke de Haas Lorentz Lyceum Ouder
Nienke Hermens Maarten van Rossem Medewerker
Arjan van den Broek Montessori College Arnhem Ouder
Jan Hollebeek Beekdal Lyceum Medewerker
Felice Weertjes Produs Medewerker
Gerard Wildenbeest Symbion Medewerker
Marijn Meuleman Liemers College Leerling
Gwyned Beets Candea College Leerling
Leoni Peters Candea College Medewerker
Frank Ritmeester 't Venster Medewerker
Mark Snijder Het Westeraam + Lyceum Elst Ouder
Geert Versteeg Het Westeraam + Lyceum Elst Medewerker
Wilbert Landman Liemers College Medewerker
Willeke Wallet Centraal Bureau Quadraam Medewerker
Olaf Willemsen Liemers College Ouder
Cornelia Glöckner Liemers College Medewerker
Paola Manirakiza Liemers College Leerling
     
Vacature Beekdal Lyceum Leerling
Vacature Produs Ouder + Leerling
Vacature  Stedelijk Gymnasium Arnhem  Ouder
Vacature Symbion Ouder + Leerling

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK