De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder van Quadraam. De positie van de Raad van Toezicht kan vergeleken worden met die van een Raad van Commissarissen in het bedrijfsleven.

Hierbij geldt nadrukkelijk het principe van ‘besturen op afstand’. Daarom fungeert het College van Bestuur (CvB) in de praktijk als dagelijks bestuur van Quadraam. De RvT benoemt het CvB en sluit jaarlijks een bestuursovereenkomst af met het CvB.

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (026) 320 8800.

Samenstelling Raad van Toezicht per 1/1/2019:

De heer drs. H. van Wijk (voorzitter)
De heer mr. J. Langerhuizen
Mevrouw dr. S. van der Lyke
De heer prof.dr. P.R.J. Simons
Mevrouw K. Visser MBA
Mevrouw F. Belhirch LL.M

Het College van Bestuur (CvB) is het hoogste bestuursorgaan van Quadraam. Het CvB is eindverantwoordelijk voor alle prestaties van zowel de overkoepelende stichting als de aangesloten scholen. 

Het CvB beslist over het totale onderwijsaanbod van Quadraam (samenstelling en spreiding) en de mate waarin de stichting voorziet in gebleken of opkomende onderwijsbehoeften. Intern wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht; extern aan zowel het ministerie en de onderwijsinspectie als aan de maatschappelijke omgeving. Het CvB wordt ondersteund door een bestuursstaf.

Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en wordt momenteel gevormd door:

Erika Diender - van Dijk (voorzitter)


Patrick Eckringa (lid)

De GMR bespreekt onderwerpen die alle of een meerderheid van de scholen aangaat. De GMR heeft een rol in het:

  • initiëren van beleid; 
  • toetsen van voorgesteld beleid; 
  • monitoren van de operationele uitvoering; 
  • toetsen van de uitvoering van bestaand beleid. 

Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door Susanne Reesink, voorzitter en Ada Goldsmid, secretaris. De GMR is bereikbaar via het mailadres: gmr@quadraam.nl.

Samenstelling GMR Schooljaar 2018 – 2019

Amal Aljadidi
Annemieke Ansems
Rowan de Both
Roland van Dijk
Ada Goldsmid
Nienke Hermens
Jan Hollebeek
Paul van Meegen
Marijn Meuleman
Leoni Peters
Susanne Reesink
Frank Ritmeester
Mark Snijder
Geert Versteeg
Willeke Wallet
Olaf Willemsen
Cornelia Glöckner
Lid leerlinggeleding Candea College¹
Paola Manirakiza
Lid personeelsgeleding Maarten van Rossem¹
Lid personeelsgeleding Symbion¹
Vacature
Vacature
Vacature
Vacature
¹Om privacy redenen zijn de namen van de leden 17 t/m 20 niet vermeld.

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK