De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder van Quadraam. De positie van de Raad van Toezicht kan vergeleken worden met die van een Raad van Commissarissen in het bedrijfsleven.

Hierbij geldt nadrukkelijk het principe van ‘besturen op afstand’. Daarom fungeert het College van Bestuur (CvB) in de praktijk als dagelijks bestuur van Quadraam. De RvT benoemt het CvB en sluit jaarlijks een bestuursovereenkomst af met het CvB.

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (026) 320 8800.

Samenstelling Raad van Toezicht per 1/1/2022:

De heer drs. H. van Wijk (voorzitter)
De heer mr. J. Langerhuizen
Mevrouw dr. S. van der Lyke
Mevrouw mr. F. Belhirch LL.M
De heer prof. dr. J.C. Rath
Mevrouw drs. L. Wenting

Het College van Bestuur (CvB) is het hoogste bestuursorgaan van Quadraam. Het CvB is eindverantwoordelijk voor alle prestaties van zowel de overkoepelende stichting als de aangesloten scholen. 

Het CvB beslist over het totale onderwijsaanbod van Quadraam (samenstelling en spreiding) en de mate waarin de stichting voorziet in gebleken of opkomende onderwijsbehoeften. Intern wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht; extern aan zowel het ministerie en de onderwijsinspectie als aan de maatschappelijke omgeving. Het CvB wordt ondersteund door een bestuursstaf.

Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en wordt momenteel gevormd door:

Erika Diender - van Dijk (voorzitter)


Patrick Eckringa (lid)

De GMR bespreekt onderwerpen die alle of een meerderheid van de scholen aangaat. De GMR heeft een rol in het:

  • initiëren van beleid; 
  • toetsen van voorgesteld beleid; 
  • monitoren van de operationele uitvoering; 
  • toetsen van de uitvoering van bestaand beleid. 

Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door Susanne Reesink, voorzitter en Ada Goldsmid, secretaris. De GMR overlegt ca. zes keer per jaar met het College van Bestuur. De stukken van deze bijeenkomsten zijn op te vragen door een e-mail te sturen aan gmr@quadraam.nl

Samenstelling GMR Schooljaar 2021 – 2022

Jan Hollebeek Beekdal Lyceum Medewerker
Susanne Reesink (voorzitter) Candea College Medewerker
Léoni Peters Candea College Medewerker
Geert Versteeg Het Westeraam + Lyceum Elst Medewerker
Olaf Willemsen Liemers College Ouder
Paola Manirakiza Liemers College Leerling
Fré Vermeulen Lorentz Lyceum Ouder
Annemarie Sprokkereef Lorentz Lyceum Medewerker
Christine van Wijngaarden Maarten van Rossem Medewerker
Tobias Klutman Montessori College Arnhem Ouder
Roland van Dijk Olympus College Medewerker
Lara Hassanejad Olympus College Leerling
Felice Weertjes Produs Medewerker
Ada Goldsmid (secretaris) Stedelijk Gymnasium Arnhem Medewerker
Frank Ritmeester 't Venster Medewerker

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK