Pabo & praktijkonderwijs: samen sterker!

Het praktijkonderwijs kampt met landelijke onbekendheid en onjuiste beeldvorming. De gevolgen: geen instroom van jonge docenten en een falend gevoel bij de groep-8-leerling en hun ouders. Praktijkscholen Produs & Symbion, werken nauw samen met de HAN-pabo om hierin verandering te brengen.

Praktijkonderwijs - ook wel ‘PrO’ genoemd - is een kleinschalige, volwaardige vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen die het best leren in de praktijk. Anja Geritz, directeur van praktijkscholen Produs en Symbion: “Hoewel op onze scholen alleen docenten werken met een pabo-achtergrond, komen ze tot nu toe zelden rechtstreeks van de opleiding bij ons terecht. Dit heeft onder andere te maken met gedetailleerde stagevoorwaarden. Zo mag je in het afsluitende pabo-jaar alleen stage lopen als je eerder in de opleiding hebt lesgegeven aan een groep van dertig leerlingen: ons gemiddelde groepsaantal ligt op zestien. Gelukkig gaat de pabo-opleiding van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) de stageregels algemener formuleren en is een vierdejaars stage in het praktijkonderwijs straks mogelijk. Dat is een heel mooie ontwikkeling.”

Onbekend maakt onbemind
“Daarnaast is praktijkonderwijs in het voortgezet en basisonderwijs nog te onbekend”, constateert Anja. “Zorgelijk, want de leerkrachten in het basisonderwijs adviseren ouders van groep-7-en-8-leerlingen bij hun schoolkeuze. We zien nog teveel dat praktijkonderwijs wordt aangeboden als ‘uw kind scoort niet goed genoeg voor vmbo-kader, dus dan blijft praktijkonderwijs over’. Dit roept een gevoel van falen op bij leerling en ouders en doet ook geen recht aan ons onderwijs”, legt Anja uit. “Ik zou graag willen dat leerkrachten in het primair onderwijs uit zichzelf zeggen: Die praktijkschool, daar heb ik ervaring mee. Daar bieden ze maatwerkonderwijs in kleinschalige groepen, met individuele begeleiding. Zo werk je in zes jaar naar passend werk, of naar een mbo-opleiding. Echt een fantastische school voor uw kind.”

Samen optrekken
Om het praktijkonderwijs beter op de kaart te zetten, slaan Produs/Symbion en de HAN-pabo de handen ineen. Alexandra de Jong, beoogd schoolopleider bij Produs: “Via mijn collega-schoolopleider Ton Heevel, kwam ik in contact met Esther van Dalen, de instituutsopleider van de HAN-pabo. Esther opperde het fantastische idee om een masterclass praktijkonderwijs op te zetten voor tweede- en derdejaars pabo-studenten, zodat zij zelf kunnen ervaren hoe het er aan toe gaat op een praktijkschool”, vertelt Alexandra. Esther: “Zo’n twintig studenten schreven zich er voor in en bezochten Produs. Ze kijken er super enthousiast op terug.”

Masterclass
De masterclass bestaat uit drie onderdelen. “Tijdens de introductiebijeenkomst hebben onze tweedejaars leerlingen de pabo-studenten rondgeleid en hebben we informatie over het praktijkonderwijs gedeeld via een Kahoot-quiz”, vertelt Alexandra. “Op de tweede dag mochten de studenten meelopen met een praktijk- en een theoriedocent. Het derde en laatste bezoek stond in het teken van evaluatie. In de vorm van een Kletspot-sessie hebben we stilgestaan bij verwachting & realiteit en hebben we samen besproken welke talenten nodig zijn om in het praktijkonderwijs te kunnen werken en of dit zou passen bij de deelnemende studenten.”

Olievlek
“Onze studenten waren echt onder de indruk van het wederzijdse respect tussen docenten en leerlingen”, vertelt Esther. “Ze voelden zich ook heel welkom en waren positief verrast over de fijne sfeer, rust en structuur in de school. Op voorhand hadden ze daar echt andere verwachtingen van. Ze waren onbewust in de veronderstelling dat PrO-leerlingen er bijvoorbeeld anders uitzien of dat ze allemaal moeilijk in de omgang zijn. Nu weten ze dat het gaat om kinderen die behoefte hebben aan een andere van manier leren: leren door te doen met veel persoonlijke aandacht. Met als resultaat dat een aantal studenten juist graag in het praktijkonderwijs wil stagelopen. Door binnen onze opleiding stage-ervaringen uit te wisselen, weet ik zeker dat veel meer studenten anders tegen praktijkonderwijs gaan aankijken. Dat gaat werken als een olievlek. Precies wat we graag willen.”

Dubbele winst
“Het mooie is ook dat we pabo-studenten die meer uitdaging willen, nu echt iets te bieden hebben”, aldus Esther. “Het is best een verschil of je voor kinderen van vier tot twaalf jaar oud staat of voor oudere kinderen.” Alexandra knikt instemmend: “Dit was ook een eye-opener onder de deelnemers aan de masterclass: wat werkt in het basisonderwijs, werkt niet per se in het praktijkonderwijs. Je moet als docent echt wel creatief zijn in je aanpak. Omgekeerd leren onze docenten ook weer van de pabo-studenten: het is altijd goed om jonge mensen met een frisse blik en actuele kennis in huis te hebben. Echt een win-win.”

Gedeeld enthousiasme
Alexandra en Esther zijn vol lof over de onderlinge samenwerking. Alexandra: “Esther is super enthousiast en daadkrachtig. Binnen no-time was een en ander rond de masterclass geregeld.” Esther lacht: “We kunnen dit alleen snel in gang zetten, omdat jij het binnen Produs meteen oppakt en uitrolt. We hebben er allebei zin in, dat is heel leuk samenwerken!”

Wereld van verschil
Ook Anja kijkt positief vooruit. “Voor de toekomst zou het mooi zijn als pabo-studenten bijvoorbeeld niet alleen kunnen kiezen voor de minor ‘vmbo’, maar ook voor een minor ‘PrO’”, zegt ze. “Op de korte termijn ben ik ontzettend blij als we in het komend schooljaar op zowel Produs als Symbion van start kunnen met volwaardige pabo-stages. En dat we via de masterclasses jongerejaars pabo-studenten kunnen blijven inspireren rondom praktijkonderwijs. Deze ontwikkelingen gaan echt een verschil maken: niet alleen voor groep-8-leerlingen die de overstap maken naar het praktijkonderwijs, maar ook voor de bekendheid en de meerwaarde van het praktijkonderwijs in het algemeen. ”

« Terug naar overzicht

Ander nieuws

Training voor mentoren: een vliegende start

Speeddaten met professionals

Leerlingen creëren kunst voor tentoonstelling 'Het Derde Rijk'

Van harte aanbevolen: het event Kansen!

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK