Loopt een school tegen vragen of grenzen aan bij de begeleiding en ondersteuning van een leerling? Dan kan de school een ondersteuningsvraag bij het team Quadraam Diagnostiek & Advies neerleggen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. In sommige gevallen is het zinvol de leerling te onderzoeken, zodat duidelijk wordt welke begeleiding er nodig is. Wij bieden vanuit ons team meerdere individuele onderzoeken.

Dyslexie-onderzoek

Voor het dyslexie-onderzoek vullen zowel de school als de ouder(s) vragenlijsten in, onder andere over het lezen en spellen. Hiernaast ontvangen we graag informatie over de lees- en spellingontwikkeling vanaf het begin van de basisschool. Ook ontvangen we informatie over de hulpperiode (remedial teaching). De school levert dit dossier aan bij het team van Quadraam. Wanneer het dossier compleet beoordelen we of de leerling voldoet aan de criteria om te denken aan dyslexie. Het dyslexie-onderzoek bestaat uit twee testochtenden. Bij de eerste testochtend plannen we een intakegesprek met de ouder(s) en de leerling. Onderdeel van het traject is onder andere een intelligentie-onderzoek, tenzij daar nog recente gegevens van zijn. Op basis van de dossiergegevens en de onderzoeksresultaten beoordelen we of er sprake is van dyslexie, waarbij we een dyslexieverklaring afgeven. Op basis van de onderzoeksresultaten geven we handelingsadviezen voor de verdere begeleiding.

Intelligentie-onderzoek

Een intelligentie-onderzoek is een onderzoek waarbij we de cognitieve capaciteiten van de leerling in kaart brengen, met behulp van een intelligentietest. Na het onderzoek willen we op basis van het intelligentieprofiel, het intelligentieniveau en de achtergrondinformatie de ondersteuningsvraag beantwoorden. Ook geven we dan handelingsadviezen mee. Het is ook mogelijk om de cognitieve mogelijkheden te onderzoeken tijdens een groepsgewijze afname. De school ontvangt dan een verslag dat aansluit bij de vraagstelling. We bespreken de verslagen indien gewenst per groep.

Persoonlijkheidsonderzoek

Bij een persoonlijkheidsonderzoek kijken we naar het functioneren van de leerling in zijn systeem op verschillende gebieden. De invulling is afhankelijk van de hulpvraag die gesteld is door ouder(s), leerling en school. In het intakegesprek (voorafgaand aan het onderzoek) kijken we met de ouder(s) en de leerling welke vragen zij hebben voor het onderzoek en op welke momenten het al wel goed gaat. Tijdens het handelingsgerichte onderzoek brengen we door een observatie en vragenlijsten het sociaal-emotioneel functioneren in kaart. Aanvullend kunnen ouder(s) en school gedragsvragenlijsten invullen om in kaart te brengen welke gedragingen zij waarnemen. Afhankelijk van de vraagstelling gebruiken we neuropsychologisch testmateriaal, om zicht te krijgen op bijvoorbeeld concentratievaardigheden, geheugen en/of executieve functies. Het onderzoek plannen we meestal tijdens twee testochtenden. In een adviesgesprek bespreken we de onderzoeksresultaten en de handelingsadviezen met ouder(s), leerling en school.

Dyscalculie-onderzoek

Het onderzoek naar dyscalculie bestaat uit een didactisch rekenonderzoek, onderzoek naar mogelijke verklarende factoren en een intelligentie-onderzoek. Het dyscalculie-onderzoek verspreiden we over twee à drie testochtenden. Het onderzoek is inclusief een intake- en adviesgesprek. Op basis van de onderzoeksgegevens formuleren we handelingssuggesties en indien er sprake is van dyscalculie geven we een verklaring. Bij een dyscalculiescreening nemen we een screeningsinstrument individueel af om na te gaan of er sprake is van een rekenprobleem, waarbij we denken aan dyscalculie. Op basis van de uitkomsten kunnen we kijken welke vervolgstappen gewenst zijn en of vervolgonderzoek naar dyscalculie passend is.

Meer informatie of advies nodig?

Ons team is gevestigd op het kantoor van Quadraam in Duiven. Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor begeleiding of onderzoek? Neem dan contact met ons op via 026-3208800 of stuur een e-mail naar diagnostiek@quadraam.nl.​​ 

Tineke Dekens, MSc.coördinator Q D&A, NVO orthopedagoog generalist (NVO geregistreerd).
t.dekens@quadraam.nl: dinsdag, donderdag en vrijdag

Drs. Irmgard Schroderpsycholoog
i.schroder@quadraam.nl: dinsdag en vrijdag

Drs. Suzan de Groot-Burggraafpsycholoog (PSYCHOLOOG NIP)
s.degroot@quadraam.nl: dinsdag

Nicolette Peterspsychologisch pedagogisch assistent
n.peters@quadraam.nl: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Drs. Ilona Linders orthopedagoog (NVO geregistreerd)
i.linders@quadraam.nl: woensdag

Evi Hendrikx Msc. - orthopedagoog 
e.hendrikx@quadraam.nl: dinsdag en donderdag

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK