Leren in de echte wereld

Bij praktijkschool Symbion leren leerlingen door ervaring. Door focus op praktische vaardigheden en alledaagse situaties bereidt de school de leerlingen voor op de arbeidsmarkt én op een zelfstandig leven. Door samenwerking met lokale organisaties zoals Welcom, krijgen leerlingen unieke kansen om sociaal vaardiger te worden en actief deel te nemen aan de samenleving.

We interviewden Marlies Taal (ondersteuningcoördinator) over de samenwerking met Welcom.

Dit is wat we willen 
“Symbion in Didam is een van de twee praktijkscholen bij Quadraam en de enige regionale praktijkschool in de Liemers, de streek tussen Arnhem en de Duitse grens. Bij ons ligt de nadruk op praktische vaardigheden en leren door te doen. Van de circa 185 leerlingen gaat ongeveer de helft na school aan het werk (deels beschut werk). De andere helft gaat naar het vervolgonderwijs, nadat ze bij ons hun diploma mbo 1 niveau hebben gehaald. 

We willen niet alleen dat onze leerlingen de school afronden en een baan vinden, maar ook dat ze sociaal vaardig worden; dat ze kunnen samenwerken, weerbaar zijn, zelf keuzes maken, respect hebben voor elkaar en leren hoe ze later zelfstandig een huishouden kunnen voeren. Voor onze leerlingen is dat extra belangrijk, omdat het voor hen vaak niet vanzelfsprekend is om zelf hun weg in de maatschappij te vinden. 

Als praktijkschool werken we nauw samen met bedrijven en organisaties in de regio, doorgaans om onze leerlingen een goede stageplek te geven. In sommige gevallen is het sociale of sociaal-maatschappelijke aspect de hoofdmoot van onze samenwerking, zoals in onze relatie met het jongerenwerk van welzijnsorganisatie Welcom in Montferland.”

Zo doen we dat 
“Een paar jaar geleden zijn we heel laagdrempelig van start gegaan met de aanwezigheid van een jongerenwerker op onze school, elke dinsdag en vrijdag in de middagpauze. Hij maakt een praatje met de leerlingen en gaat met ze voetballen. Simpelweg zijn aanwezigheid verlaagt de drempel om ook het gesprek aan te knopen over vragen of problemen waar de leerlingen mee zitten. 

Na een tijdje hebben we de inzet van het jongerenwerk uitgebreid en onderdeel gemaakt van onze lessen sport, recreatie en vrije tijd, kortweg SRV. De lessen SRV zijn standaard voor leerjaar 1 en 2. In kleine groepen van zo’n acht leerlingen volgen ze gedurende vier weken op de vrijdagmiddag een activiteit waarbij ze leren omgaan met hun vrije tijd. Iets wat voor de meeste mensen gesneden koek is, maar voor onze leerlingen niet altijd vanzelfsprekend. 

Zo gaat nu elke vrijdagmiddag na de pauze een groep leerlingen samen met de jongerenwerker plus een docent SRV, naar het jongerencentrum van Welcom, waar ze kunnen poolen of een potje tafelvoetbal spelen en ervaren hoe het is om in een jongerencentrum te komen. Om half drie eindigt de les en gaat het centrum open voor alle jongeren uit de buurt. De docent gaat dan weg, wenst onze leerlingen een fijn weekend en nodigt hen uit om te blijven als ze dat willen. Doorgaans maakt een aantal leerlingen daar meteen al gebruik van, ook al kwamen ze voorheen nooit bij Welcom. 

De lessen SRV in leerjaar 1 en 2 bevallen zo goed, dat we voor leerjaar 3 inmiddels een variant hebben, namelijk lessen Werk en Vrije Tijd (WVT) waarbij het gaat het om de sociaal maatschappelijke invulling van vrije tijd. De derdejaars komen zo onder meer opnieuw bij het jongerencentrum, maar nu om er klussen te doen, zoals schilderklussen en reparatiewerk. Het leert hen onder meer hoe het is om samen te werken en om belangeloos iets te doen voor een ander. 

Onze samenwerking met Welcom gaat nog verder, want sinds driekwart jaar organiseren zij sportactiviteiten op onze school. We zagen dat onze leerlingen in de pauze passief op het schoolplein rondhingen en vroegen ons af hoe we ze in beweging konden krijgen. Welcom biedt twee keer per week tijdens de middagpauze allerlei spellen en sportactiviteiten aan, waardoor de leerlingen na de pauze weer fris aan de slag gaan. De animo om mee te doen is groot en inmiddels zien we dat de leerlingen ook zelfstandig in beweging komen, buiten de momenten om dat Welcom er is. Zo leren ze ook hoe ze zich op een sportieve manier kunnen vermaken, wat een leuke en gezonde vrijetijdsbesteding biedt.” 

Dit zijn onze ervaringen 
“Onze docenten zijn erg enthousiast over onze SRV lessen, omdat we daarmee op een heel natuurlijke manier onze leerlingen betrekken bij de maatschappij. Door aan nieuwe activiteiten mee te doen en nieuwe relaties aan te gaan, leren onze leerlingen hun eigen grenzen te verleggen en vooral ook dat je plezier kunt beleven aan iets nieuws doen. De ervaring die ze daarmee opdoen is waardevol voor de rest van hun leven. De activiteiten door het jongerenwerk van Welcom zijn daar een mooi voorbeeld van. 

We zien dat onze leerlingen ook na de kennismaking met het jongerenwerk naar Welcom blijven gaan. Ook oud-leerlingen weten Welcom nog steeds te vinden. Het de aanpak zo’n succes is komt door het jongerenwerk zelf. Dat het jongerenwerk hun werk kan doen is vooral te danken aan de gemeente Montferland. Door hun pro-actieve en op preventie gerichte houding is die belangrijke inzet van jongerenwerk binnen onze school mogelijk.”

« Terug naar overzicht

Ander nieuws

Met onze D&P-aanpak ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn en hun passie ligt

Lars is pas 13 jaar, maar heeft nu al twee boeken geschreven

Koningin Máxima bezoekt vmbo ’t Venster en de ISK in Arnhem

Met onze Q-highschool raken we de nieuwsgierigheid van onze leerlingen

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK