Ieder mens heeft talenten. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, heeft elk talent ruimte nodig. Binnen Quadraam zorgen docenten, medewerkers en leidinggevenden voor deze ruimte. We benaderen dit vanuit de volgende perspectieven: leerling, onderwijs, organisatieontwikkeling, leiderschap en omgeving. 

Leerling

We zoeken samen met de leerlingen de best passende vorm van onderwijs. Dit maakt leren persoonlijk en effectiever. We bieden steeds vaker de mogelijkheid om gepersonaliseerd onderwijs te volgen. Hierbij werkt de leerling op zijn eigen manier en eigen tempo aan de leerdoelen. Bovendien zijn er mogelijkheden om vakken op verschillende niveaus te kiezen. Om het aanbod te vergroten, werken de Quadraam-scholen samen in het aanbieden van school overstijgend onderwijs. Leerlingen die bijvoorbeeld interesse hebben in filosofie, kunnen met leerlingen van andere Quadraam-scholen het vak filosofie volgen via de zogenaamde Q-highschool. Zo kunnen we ons aanbod vergroten en hoeven we geen vakken af te schaffen als er op één school te weinig animo voor is.

Onderwijs

We leven in een snel veranderende wereld en moeten daarom leerlingen voorbereiden op een toekomst waarvan we nu niet weten hoe die eruit gaat zien. Leerlingen hebben een gevarieerd aanbod aan vaardigheden nodig om te leren hun leven goed vorm te geven. Zo zetten we in op de zogenaamde 21st Century Skills. Meerdere scholen experimenteren bijvoorbeeld met de inzet van virtual reality in de klas. We betrekken ook steeds nadrukkelijker de buitenwereld bij het onderwijs. Zo werken we samen met allerlei bedrijven om leerlingen in de praktijk te laten leren.

Organisatieontwikkeling

Wij vormen een lerende gemeenschap, gericht op professionalisering en innovatie. Zo werken collega’s samen aan onderwijsexperimenten en delen continu kennis. Dit laatste doen ze onder andere via onze interne opleidingsacademie Quriuz, waar medewerkers samen leren en expertise aan elkaar doorgeven. Quriuz draagt zo bij aan een leven lang leren en daarmee aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. We kiezen tevens voor flexibele organisatievormen, zoals tijdelijke netwerken en ketens.  

Leiderschap

Binnen Quadraam hebben leidinggevenden het lef om te leren en bieden ze ruimte voor onderwijsvernieuwing. Leiderschap beperkt zich echter niet alleen tot de leidinggevenden, maar heeft voor alle medewerkers betekenis. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers regisseur zijn van hun eigen loopbaan. Dat doen we om het beste uit onszelf te halen en het vuur aan te wakkeren, net zoals we bij leerlingen doen.

Omgeving

Wij hebben permanent oog voor technologische, maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen om ons heen en spelen daarop in. Dat doen we niet alleen. We werken intensief samen met allerlei belanghebbenden en partners. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jonge mensen. 

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK