Met eigen coaches de interne schoolkracht versterken

Grenzeloos leren vraagt om steeds complexere docentvaardigheden. Tegelijkertijd speelt het lerarentekort. Hoe blijf je als docent bekwaam en bevlogen te midden van deze ontwikkelingen? Met professionele coaching, door ervaren collega’s op de eigen school! Quadraam faciliteert en leidt coaches op.

“We gaan steeds meer toe naar vraag- en ontwikkelgericht onderwijs, waarin maatwerk, differentiatie en activerende didactiek centraal staan. Jezelf blijven ontwikkelen is daarom erg belangrijk”, stelt Daan Verwaaijen, regievoerder coaching vanuit het team Onderwijs & Onderzoek en daarnaast actief als hoofdcoach. “Met het huidige lerarentekort willen we er bovendien alles aan doen om docenten te behouden. Want docenten die zich bekwaam voelen, zitten lekkerder in hun vel. Dit maakt de urgentie voor coaching hoog”, aldus Babs Hermsen, van huis uit lerarenopleider en docent en, naast directie-adviseur bij het Candea College, werkzaam als school overstijgend coach.

Krachtgericht en preventief coachen
“Bewust, met rust en aandacht, naar je eigen werk en opvattingen kijken: het kan zo fijn zijn om af en toe even een stap terug te doen. In de hectiek van het huidige onderwijs wordt dat echt gemist. Wij willen hier structureel ruimte voor bieden”, vertelt Daan. “Coaching helpt je de krachtige professional te worden die je in potentie al bent. We denken hierbij nadrukkelijk níet in tekorten: je leert hoe je – met jouw unieke karakter, competenties en ervaring – het beste kunt omgaan met complexe, werk gerelateerde situaties. Belangrijk daarbij is dat we coaching zien als een preventief instrument. Dus niet in actie komen als je al over grenzen heen bent gegaan, maar juist aan de voorkant goede gesprekken voeren om te voorkomen dat je vastloopt. Plezier houden in je werk!”

Coaching pool
“Ons doel is de interne kracht van de Quadraam-scholen te versterken. We willen nauw aansluiten op de opleidingspraktijk binnen onze scholen en een structuur faciliteren waarin duidelijk is bij wie je waarvoor terecht kan, zodat collega’s elkaar makkelijk(er) kunnen vinden bij coachingsgerichte vragen”, legt Babs uit: “Daan, collega Dick Dekker en ik werken al als school overstijgende coaches. Het is de bedoeling dat er straks een grotere coaching pool gevormd wordt met medewerkers van alle scholen. Ieder met zijn of haar eigen expertise, zodat collega’s heel gericht, en juist lokaal, begeleid kunnen worden.”

Verschillende vormen van coaching
Het programma omvat drie vormen van coaching. “Om te beginnen het ondersteunen van startende docenten tijdens hun inductieperiode; de eerste drie jaar in hun nieuwe baan. Daarnaast bieden we intervisie-coaching. Hierbij sta je in een vaste, veilige groep stil bij hoe jij je verhoudt tot ervaringen uit de praktijk. Leren van en met elkaar”, schetst Babs. “Tot slot is er maatwerk coaching; individuele coaching op basis van een eigen leervraag. Bijvoorbeeld: Hoe ga ik om met een specifieke leerling of klas? Hoe houd ik me staande in moeilijke oudergesprekken? Hoe houd ik een goede werk-privé balans? Die vragen zijn voor iedereen anders”, aldus Daan.

Ervaring van een coachee
Een collega deelt graag haar recente ervaring als coachee van Daan: “Door onder andere corona liepen mijn werkzaamheden terug en verviel mijn functie. Ik kreeg ruimte om binnen Quadraam naar een andere invulling van mijn dienstverband te zoeken. Om uit te vinden waar mijn talenten liggen, heb ik drie coach-afspraken gehad met Daan. We zijn begonnen met het in kaart brengen van mijn kwaliteiten en wat ík belangrijk vind in een baan. Hier kwam al vrij snel een duidelijk beeld naar voren. Samen met Daan heb ik een voorstel voor een functie geschreven. Deze functie voer ik nu, met dank aan Daan en mijn leidinggevende, met veel plezier uit!” Ze vervolgt: “Ik heb Daan ervaren als een eerlijke coach die je met veel warmte en humor, en vrij van oordelen, vooruithelpt. Super waardevol ook dat Quadraam ons deze coachingsmogelijkheden biedt.”

Trainingen docentcoach en intervisiecoach
Quadraam-docenten die affiniteit hebben met coaching en zich zelf verder willen ontwikkelen, kunnen vanaf september via Quriuz, de eigen huisacademie, de opleiding volgen tot Docentcoach of Intervisiecoach. Uitgangspunt is dat ook deze trainingen zoveel mogelijk op de eigen school plaatsvinden. 

Wil je meer weten over de aanleiding, doelen en achtergrond van het coachingsprogramma van Quadraam? Daan Verwaaijen schreef een uitgebreide visie op coaching. Neem gerust contact met haar op!

« Terug naar overzicht

Ander nieuws

Met onze D&P-aanpak ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn en hun passie ligt

Lars is pas 13 jaar, maar heeft nu al twee boeken geschreven

Leren in de echte wereld

Koningin Máxima bezoekt vmbo ’t Venster en de ISK in Arnhem

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK