“Onderwijs morgen nóg beter dan vandaag”

Onderwijs en onderzoek. Bij Eric Robbers gaan ze hand in hand. Op bevlogen wijze combineert hij zijn ruime ervaring als leerkracht, docent en leidinggevende met zijn kennis op het gebied van orthopedagogiek en onderwijskunde. Zijn missie bij Quadraam: onderzoek dichter bij de scholen brengen.

Wat is – in een notendop – jouw achtergrond?

“Na grofweg twintig jaar in het primair onderwijs te hebben gewerkt als leerkracht en leidinggevende, ben ik orthopedagogiek en onderwijskunde gaan studeren. Daarna ben ik, ook zo’n twintig jaar, respectievelijk afdelingsleider en onderwijsdirecteur geweest bij het vmbo van het Candea College in Duiven. Tussendoor heb ik acht jaar gewerkt aan een proefschrift: Hoe leerlingen op de drempel van primair naar voortgezet onderwijs denken over hun leren. Sinds dit schooljaar werk ik als senior onderzoeker voor Quadraam Onderwijs & Onderzoek. Daarnaast geef ik enkele uren per week les aan de Radboud Universiteit en werk ik aan onderzoek met de Universiteit van Antwerpen. Tot slot ben ik op landelijk niveau actief als volleybalcoach.”

Waar komt jouw passie voor onderzoek vandaan?
“Als ik er zo op terugkijk, staat het woord ‘ontwikkelen’ centraal in mijn leven. Of het nu gaat om het onderwijs of de topsport, als je de betrokkenheid en passie van individuele mensen en teams wilt vergroten en dingen (nog) beter wilt doen, dan moet je in beeld krijgen: wat werkt wel en wat werkt niet? En zo simpel is onderwijsonderzoek ook: je moet het niet te moeilijk maken.”

Is dat een misvatting van (onderwijs)onderzoek; dat het altijd complex is?
“Je kunt onderzoek zo eenvoudig of ingewikkeld maken als je wilt. Ik pleit voor het eerste. Natuurlijk moet onderzoek wetenschappelijk kloppen, maar je hoeft er niet allerlei complexe zaken bij te halen. In onze organisatie moet het vooral laagdrempelig en toepasbaar zijn.”

Wat is jouw visie op onderwijsonderzoek?
“Ik geloof heel sterk in kennisnetwerken. Leren van en met elkaar. Binnen en tussen scholen. Uit onderzoek blijkt dat mensen daardoor enthousiast, geïnspireerd en gemotiveerd raken en er meer innovatie plaatsvindt in vergelijking met kennisoverdracht via scholingsbijeenkomsten. Onze organisatie bestaat uit 1.500 mensen: we hebben zo ontzettend veel kennis in huis! Het zou mooi zijn als we die kennis in kennisnetwerken (nog) meer met elkaar delen.”

Waarom denk je dat dat nog niet altijd lukt?
“Tijd, ruimte en flexibiliteit zijn daarin naar mijn mening bepalend. Docenten zouden meer ruimte moeten krijgen voor onderwijsontwikkeling. Meer uren lesgeven betekent namelijk niet automatisch dat de onderwijskwaliteit omhooggaat. In landen als Estland en Finland staan docenten ’s ochtends voor de klas en werken ze ’s middags aan onderwijsontwikkeling. Jaarlijks geven ze zo’n 300 uur minder les dan in Nederland. Toch scoren Finland en Estland hoger op de ranglijst van landen met de beste onderwijsresultaten.”

Hoe stimuleer je onderzoek in een organisatie als de onze?
“In mijn ogen werkt klein beginnen het beste. In proeftuintjes met elkaar aan de slag gaan. Als mensen successen ervaren, komt het enthousiasme vanzelf. Dat zien we ook gebeuren. Steeds vaker weten collega’s van de scholen ons te vinden met vragen als: Kun je met ons meedenken over deze onderwijsontwikkeling? Kun je ons gevoel staven met onderzoekscijfers? Is er literatuur over deze onderwijsaanpak? En dat is precies waarvoor ik als onderwijskundige op aarde ben: leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs bieden. Werkt het voor de kinderen? Leren ze met meer plezier, passie en motivatie? Dáár doen we het voor.”

Zijn er nog andere interne initiatieven op het gebied van onderwijsonderzoek?
“Via verschillende bijeenkomsten willen we collega’s laten proeven van onderwijsonderzoek. Zo organiseert onze huisacademie Quriuz op donderdag 13 april voor leidinggevenden het IMPACTcafé ‘Leidinggeven aan onderzoek naar onderwijsinnovaties’ met spreker Suzanne Verdonschot. En op donderdag 8 juni vindt ‘ONDERWIJS ANDERS! Wat werkt in de praktijk?’ plaats. Een Quadraam-breed event voor iedereen die affiniteit heeft met onderzoek of hier nieuwsgierig naar is."

Kun je tot slot iets vertellen over de nieuwe onderzoeksopleiding voor docenten van Quadraam-scholen?
“Zeker! Vanuit de gedachte ‘mijn kennis is jouw kennis’ willen we eenvoudig wetenschappelijk onderzoek dichter bij de scholen brengen. Dat doen we in samenwerking met de Open Universiteit. Via een toegankelijke en praktijkgedreven route leiden we docenten op tot onderwijsonderzoeker: elke deelnemer doet onderzoek naar een eigen onderwijsinnovatie, op de eigen school, in overleg met de eigen leidinggevende, voor de eigen leerlingen en collega’s. Deze docenten kunnen hun opgedane onderzoekskennis en -ervaring dus meteen inzetten in hun directe werkomgeving. En daarmee ook weer collega’s inspireren.”

Wat leren docenten precies tijdens deze opleiding?
“Aan de hand van hun eigen onderwijsinnovatie doorlopen we stap voor stap de verschillende onderdelen van het onderzoeksproces. Hoe bedenk je een goede onderzoeksvraag? Hoe schrijf je een goede inleiding? Hoe zoek je de relevante theorie erbij? Welke onderzoeksmethode kies je en hoe beschrijf je die? Hoe maak je de resultaten op een verantwoorde manier inzichtelijk? En tot slot: hoe schrijf je een goede conclusie en discussie? Heel praktisch dus!”

Wat zijn de voordelen van zo’n interne onderzoeksopleiding?
“Het mooie hiervan is dat je geen kostbare onderzoeksbureaus hoeft in te huren: hoe verrijkend en motiverend is het om als school, met je eigen mensen, je eigen onderwijs op een eenvoudige en toch gedegen manier te kunnen evalueren! Zodat je het morgen nóg beter kunt doen dan vandaag. Want onderwijs is nooit af.”

« Terug naar overzicht

Ander nieuws

Training voor mentoren: een vliegende start

Speeddaten met professionals

Leerlingen creëren kunst voor tentoonstelling 'Het Derde Rijk'

Van harte aanbevolen: het event Kansen!

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK